Death cleaning

Vanuit Zweden is het death cleaning of doodsopruimen naar Nederland gekomen. Het idee hierachter is je nabestaanden niet op te zadelen met de bezittingen die jij in je leven hebt verzameld.

Vanaf je vijftigste (of wanneer het jou uitkomt) ga je rustig beginnen met het verminderen van je spullen. Steeds verder en verder tot je alleen die spulletjes nog om je heen hebt waar je echt gelukkig van wordt.

Voor death cleaning kan je een plan maken, maar je kan ook volledig op gevoel, stap voor stap, aan de slag gaan. Het is geenszins de bedoeling om in een korte periode heel veel weg te doen, maar juist om over de periode van jaren rustig afscheid te nemen van bezittingen die eigenlijk welbeschouwd overbodig zijn. Dit kan je alleen doen of met hulp van een professional organizer.