Klachten en geschillen

Indien u een klacht hebt over bijvoorbeeld mijn gedrag of werkzaamheden is het belangrijk uw ongenoegen kenbaar te maken. Samen gaan we op zoek naar een, voor ons beiden, acceptabele oplossing. Helaas is het niet altijd mogelijk om er samen uit te komen. In dat geval kunt u er voor kiezen een officiƫle klacht in te dienen.

Omdat ik lid ben van de NBPO en gebruik maak van hun klachtenreglement, hebt u de mogelijkheid om een klacht bij de klachtencommissie van de NBPO neer te leggen.

Wanneer ook de klachtencommissie van de NBPO geen oplossing biedt kunt u uw klacht inbrengen bij de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Zij zullen zich dan over uw klacht buigen en een oplossing bieden die alsnog naar ieders tevredenheid is.

Klikt u hieronder voor meer informatie.


Klachtenreglement NBPO
Klachtenformulier


Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg
Geschillenreglement Klachtenportaal Zorg